BC. VICTORIA PETRASHENKO

obchodní zástupce

Tel: +420 239 043 050

info@nordexeurope.cz

ING. JAN ŠČUDLÍK

konzultant pro východní Evropu

Tel: +420 777 642 176

scudlik@nordexeurope.cz