AQUAMEC WATERMASTER - čištění dna vodních nádrží

AQUAMEC WATERMASTER – multifunkční stroj pro čištění dna vodních toků, nádřží i řek

Watermaster je využíván především při čištění dna vodních toků a nádrží řek nebo při přečerpávání kalových polí a podobně. Je to multifunkční stroj, který umí zastat většinu pracovních úkonů na pracovišti úplně sám. Hloubí, bagruje, čerpá, zasazuje pilíře. Watermaster Classic dokáže bagrovat a překládat s lžící či hráběmi. Umožňuje zbavit se vegetace, ať už povrchově či zakořeněné, velkých nebezpečných balvanů a odpadu na dně.

Multifunkční stroj Aquamec Watermaster patří do významných produktů, které naše společnost NORDEX EUROPE s.r.o. nabízí.

Multifunkční stroj Watermaster umí zastat většinu pracovních úkonů na pracovišti uplně sám. S použitím bagrové lžíce dokáže připravit průtoková místa pro sací bagrování, pokud je to v dostatečné blízkosti u břehu. Dna by měla být vyčištěna nakladačem před začátkem čerpání. Při odsávání, Watermaster Classic může čerpat sedimenty a podobně skrze trubky do odkladového nebo průtokového místa, které může být vzdáleno až 1,5 kilometru. V průběhu tohoto procesu. se půda míchá s velkým množstvím vody až 80-90 procent celkového objemu.V průtokovém, či odkládacím místě se oddělí pevné části od vody. Proto odsávání vyžaduje pečlivé plánování celého procesu od čerpání,separaci a čištění vody. Stroj Watermaster umožňuje zasazování dřevěných pilířu dřeva v blízkosti od břehu pro zpevnění.

TECHNOLOGICKÝ KONCEPT A JEHO VÝHODY

Nordex Europe přední dovozce výrobků a systémů ze Skandinávie a Španělska Snížené investiční náklady

Nordex Europe přední dovozce výrobků a systémů ze Skandinávie a Španělska Vysoká užitná hodnota

Nordex Europe přední dovozce výrobků a systémů ze Skandinávie a Španělska Nahradí několik jednoúčelových strojů

Nordex Europe přední dovozce výrobků a systémů ze Skandinávie a Španělska Výrazné snížení provozních nákladů

Nordex Europe přední dovozce výrobků a systémů ze Skandinávie a Španělska Žádná potřeba asistujících plavidel

Nordex Europe přední dovozce výrobků a systémů ze Skandinávie a Španělska Žádná potřeba asistujících strojů

Nordex Europe přední dovozce výrobků a systémů ze Skandinávie a Španělska Snížení nákladů na údržbu a transport

Nordex Europe přední dovozce výrobků a systémů ze Skandinávie a Španělska Snadný prodej použitých strojů

Nordex Europe přední dovozce výrobků a systémů ze Skandinávie a Španělska Ekologicky šetrný pracovní proces

Máte-li zájem o zakoupení nebo potřebujete více informací o produktu AQUAMEC WATERMASTER z portfólia společnosti NORDEX EUROPE s.r.o. kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedeného formuláře.